دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

اندیشکده مرصاد به منظور توسعۀ فعالیت‌های مطالعاتی و میدانی خود از عموم علاقه‌مندان دعوت به

فراخوان جذب

میز عراق و شامات اندیشکده مرصاد به منظور انجام پروژه “جمع آوری و تحلیل سازو

روایت جذب

انتشار کتاب روایت جذب

کتاب روایت جذب  (علل گرایش و جذب به جنبش های جهادگرای سلفی) به قلم هادی