فعالیت ها

پذیرش مقاله کارشناسان اندیشکده مرصاد

روز سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 نخستین «کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل» برگزار شد.

برگزاری نشست بررسی پارادایم رفتار بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای خاورمیانه در شرایط جدید بین‌المللی

نشست بررسی پارادایم رفتار بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای خاورمیانه در شرایط جدید بین‌المللی با حضور کارشناسان برگزار شد. در این نشست که روز دوشنبه

error: Alert: Content is protected !!