اندیشکده انقلابی
تنها «راهبرد» نمی دهد؛ «کید» می‌کند. ما با «مبارزۀ توحیدی» خود را تعریف کرده‌ایم نه «منافع ملی»؛ تالله لاکیدن اصنامکم…
اندیشکده حوزوی
حوزه را وارث «امامت» امت میداند؛ و نه تنها کتاب و حکمت و انذار.
اندیشکده راهبردی
مرز خود را با پژوهش و عملیات حفظ می کند و در میان و متصل با آن‌دو به «سیاست»ها می اندیشد.
نگاهی به وضعیت زنان در عربستان؛ از افراط وهابی تا تفریط سلمانی!
اندیشکده مرصاد ، پلی بین حوزه معرفتی شیعه و حوزه اجراست
گفتگو با دکتر مرداسی در مورد اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه
پیام‌های رژه حشدالشعبی و ابعاد راهبردی آن
تحولات میدانی در یمن و چشم‌انداز مبهم مذاکرات صلح
خرید
خرید
قبل
بعدی

خلاصه سیاستی

error: Alert: Content is protected !!