گزارش راهبردی

ساز و کارهای خدماتی نهاد دین

مطالعه موردی عربستان سعودی

نهاد دین

این گزارش به بررسی خدماتی که نهادهای متولی امور دینی به طلاب ارائه می کنند (به طور ویژه در عربستان) می‌پردازد. ساختار این نوشتار از درآمد، سه بخش و خاتمه تشکیل شده است.
نخست، درآمدی پیرامون مشخصه‌های نهاد دین در عربستان و وضعیت کنونی آن در اوضاع جدید سیاسی این کشور است.
بخش اول به خدمات عمومی‌ای می‌پردازد که تمامی دانشجویان سعودی و غیر سعودی بورسیه از دولت دریافت می‌کنند.
بخش دوم، سه دانشگاه اسلامی عربستان را مورد مطالعه قرار داده و بحث خدمت‌رسانی را در هر یک از آنها بررسی می‌کند.
بخش سوم به وضعیت رفاهی عالمان دینی در دوران پس از تحصیل می‌پردازد.
مشخصه‌های کلی نظام خدمت‌رسانی عربستان به طلاب علوم دینی نیز در خاتمه این پژوهش جمع‌بندی شده است.


عناوین فهرست مطالب گزارش و متن آن، در این صفحه قابل مشاهده است.


برای تهیه نسخه چاپی این گزارش می توانید با شماره 09133330070 یا دیگر مسیرهای ارتباطی اندیشکده تماس حاصل بفرمایید.