از عزت تا رخوت

انتشار گزارش راهبردی “از عزت تا رخوت؛ تحولات توده‌های اسلامی در عصر عدالت و توسعه”

گزارش راهبردی “از عزت تا رخوت؛ تحولات توده‌های اسلامی در عصر عدالت و توسعه” از سوی اندیشکده مرصاد منتشر شد.

این گزارش راهبردی که به قلم مسعود صدرمحمدی تالیف شده است به بررسی تحولات فکری و جامعه شناختی‌ای می‌پردازد که در دوره دو دهه‌ای حاکمیت حزب عدالت و توسعه در جامعه دین‌داران ترکیه رخ داده است.

ادامه مطلب

تقریب ساختاری

انتشار گزارش راهبردی از تقریب اقناعی تا تقریب ساختاری

گزارش راهبردی «از تقریب اقناعی تا تقریب ساختاری » منتشر گردید.

دکتر هادی معصومی زارع در این پژوهش ضمن آسیب شناسی دکترین تقریب به بررسی راه‌‌حل برون رفت از این آسیب ها و مشکلات می پردازد.

ادامه مطلب

گزارش عبور از سازمان

انتشار گزارش راهبردی عبور از سازمان

گزارش راهبردی «عبور از سازمان: ایران، اخوان و نسل چهارم اسلام‌گرایان سنی» منتشر گردید.

موضوع گزارش حاضر در ارتباط با یکی از پربسامدترین مجادلات روز موجود در میان طیف‌های مختلف جریان اسلام سیاسی در منطقه و به‌علاوه از گلوگاه‌های تاریخی تصمیم‌گیری در مورد نحوۀ تعامل ایران با این جریان است.
ادامه مطلب

جمهوری اسلامی، جنبش های مقاومت و رویکرد سیستمی

برگزاری نشست جمهوری اسلامی، جنبش های مقاومت و رویکرد سیستمی (تجربه 17 ساله عراق)

 

نشست راهبردی میز عراق و شامات اندیشکده مرصاد با عنوان “جمهوری اسلامی، جنبش های مقاومت و رویکرد سیستمی (تجربه 17 ساله عراق)” روز شنبه چهاردهم تیرماه 1399 در محل اندیشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

نشست عراق

نشست تخصصی جامعه شناسی توسعه سلفیت در عراق معاصر

سلفیت در عراق

نشست سلفیت در عراق در پژوهشکده تاریخ اسلام

نشست سلفیت در عراق در پژوهشکده تاریخ اسلام با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران برگزار شد.

ادامه مطلب

نشست تخصصی بررسی تاثیرات حاکمیت حزب عدالت و توسعه بر حیات دینی ترکیه

نشست تخصصی بررسی تاثیرات حاکمیت آ.ک.پ بر حیات دینی ترکیه در اندیشکده مرصاد برگزار شد.

ادامه مطلب

اخوان المسلمین

گزارش نشست تخصصی تاثیر سیاست های عربستان سعودی بر مناسبات اخوان المسلمین با محور مقاومت

متن حاضر مشروح بحثی‌است که حمید عظیمی، پژوهشگر اندیشکده مرصاد، با عنوان تاثیر سیاست‌های عربستان در روابط جریان اخوان المسلمین با محور مقاومت ارائه کرده است. این نشست سال گذشته به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید و طی آن با تمرکز بر شاخه سوری و در مرتبه بعد، شاخه‌های مصری و فلسطینی اخوان، به نقش‌آفرینی عمیقا مؤثر عربستان در تخریب روابط ما با این جریان پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب

ترکیه

انتشار گزارش آک پارتی و اخوان نگاهی به گذشته و آینده مناسبات

گزارش راهبردی « آک پارتـی و اخوان نگاهی به گذشته و آینده مناسبات» به انتشار رسید

مسعودصدر محمدی در این گزارش به بررسی گذشته و آینده مناسبات آک پارتی ترکیه و اخوان المسلمین می‌پردازد.

ادامه مطلب

نهاد دین

انتشار گزارش «ساز و کارهای خدماتی نهاد دین؛ مطالعه موردی عربستان سعودی»

گزارش راهبردی «سازوکارهای خدماتی نهاد دین؛ مطالعه موردی عربستان سعودی» به انتشار رسید.

حامد دهقانی در این گزارش به بررسی خدماتی که نهادهای متولی امور دینی به طلاب ارائه می کنند (به طور ویژه در عربستان) می‌پردازد.

ادامه مطلب

نهاد دین در عراق

برگزاری نشست کارشناسی باعنوان «جریان صدر، مرجعیت و آینده نهاد دین در عراق؛ در ذیل تحولات جاری عراق»

نشست کارشناسی با عنوان «جریان صدر، مرجعیت و آینده نهاد دین در ذیل تحولات جاری عراق» با حضور کارشناسان، فعالین و علاقمندان این حوزه برگزار شد. در این نشست که با همکاری مرکز راهبردی ورثه الانبیاء برگزار شد؛ آقای هادی معصومی زارع، مدیر میز عراق و شامات اندیشکده مرصاد، بحثی تحت همین عنوان ارائه نمودند که گزارش آن در ادامه از نظر خواهد گذشت.

ادامه مطلب