محمدباقر صداقت

محمدباقر صداقت

معاونت عملیات

درباره ایشان:

 

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

تلگرام

توییتر

سوابق تحصیلی

سوابق تدریس

سوابق پژوهشی

نوشته های ایشان در این سایت

error: Alert: Content is protected !!