حمید عظیمی

مدیر عامل

درباره ایشان:
فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه صنعتی شریف / 
کارشناسی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه تهران / 
طلبه (درس خارج-غیررسمی)

آدرس ایمیل

[email protected]

صفحه اینستاگرام

تلگرام

توییتر

سوابق تحصیلی

سوابق تدریس

سوابق پژوهشی

نوشته های ایشان در این سایت