احمد حاجی صادقیان

احمد حاجی صادقیان

معاونت نشر و رسانه

درباره ایشان:

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

تلگرام

توییتر

درباره ایشان

نوشته های ایشان در این سایت

آخرین سنگر سلفیه یمنی در صنعا

آخرین سنگر سلفیه یمنی در صنعا

نویسنده: احمد حاجی صادقیان ده روز از فوت علامه قاضی محمد اسماعیل عمرانی یکی از برجسته ترین علمای معاصر یمن که به وی لقب شوکانی

تغییر گرانیگاه

تغییر گرانیگاه

تغییر گرانیگاه؛ بازچینش مختصات کنشگران برای خروج از بن بست یمن  نویسنده: احمد حاجی صادقیان انتشار: تیر 1400 تعداد صفحات: 45 تلفن مرکز پخش: 02537830553

error: Alert: Content is protected !!