میز عربستان

جایگاه دینی و سیاسی عربستان سعودی درجهان اسلام تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور را به یکی از مهمترین دغدغه های اندیشکده از بدو تاسیس تبدیل کرده است.
همین اهمیت، موجب شده است درک درست از دینامیک سیاست، مذهب و جامعه در عربستان سعودی به یکی از اصلی‌ترین پرونده های اندیشکده مبدل و تصحیح سیاستگذاری در قبال بزرگترین رقیب انقلاب اسلامی در منطقه و جهان اسلام رسالت میز عربستان باشد. تکیه بر درک صحیح از ماهیت قدرت و مذهب در عربستان سعودی و نسبت این دو مهمترین دغدغه ما در این میز است.

کارشناسان

آقای حمید عظیمی
اقای سید هاشم رضوی
فعالیت ها
error: Alert: Content is protected !!