میز عراق و شامات

میز عراق و شامات

     سابقه تاسیس میز عراق و شامات به سال 1396 بازمی گردد. درست اندکی پس از پایان خلافت داعش در عراق و سوریه!

     کارشناسان این میز در تلاش هستند تا از فراخور پژوهش های مستقیم میدانی، پیشنهادات و راهبردهای معینی را فراروی سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور قرار دهند. اگرچه هر سه کشور عراق، سوریه و لبنان از اهمیت بسیار راهبردی در منظومه سیای و امنیتی ج اا برخوردارند اما تجربه نشان داده است که نهادهای علمی و اجرایی کشور از فقر شناختی عمیقی از این سه کشور رنج می برند.

     فلسفه تاسیسی این میز، کمک به شناخت دقیق تر نخبگان و مسئولان از وضعیت جاری عراق و شامات و ارائه راه حل برای پاسخ به نیازهای فکری و اجرایی کشور در این حوزه است.

کارشناسان

محصولات

فروشگاه

No Content Available
error: Alert: Content is protected !!