برگزاری نشست «شاخه‌های جدید در جریان اسلام‌گرایی ترکی-عربی»

گزارش راهبردی «تصویر تهران، در آیینۀ جریانات سیاسی ترکیه» به انتشار رسید

انتشار گزارش راهبردی «از بحر، یا نهر»

انتشار گزارش راهبردی «از بحر، یا نهر! دوگانه هایی فلسطینی در آستانۀ معاملۀ قرن»

این گزارش با برجسته ساختن و ترکیب ابعادی از معادلۀ فلسطین که کمتر مورد توجه قرارگرفته‌اند، فهمی جدید از روند مذاکرات سازش و آخرین ایستگاه آن، یعنی معاملۀ قرن، به‌دست می‌دهد. در این نگاه جدید تلاش می شود با تجزیۀ عناصری درهم تنیده از ساخت سیاسی جبهۀ فلسطینی، استراتژی‌های در دستور کار محور احتلال و پاداستراتژی های دردسترس برای محور مقاومت آشکار گردند.
این گزارش که در ۴۲ صفحه و به قیمت ۶۰,۰۰۰ تومان منتشر گردیده شامل سرفصل های زیر است:
۱. خلاصۀ سیاستی
۲. استخوانی در گلوی صلح
۳. میهمانان بی‌میزبان
۴. حماس و آغوش باز خلیج
۵. رجعت ضفاوی‌ها
۶. دوفلسطین: از بحر، یا نهر!
۷. در جستجوی اسباط گمشده
۸. نتایج: امتداد سازوکار نمایندگی
نهادها و کارشناسان حوزه‌های مرتبط می توانند جهت تهیۀ این اثر با اندیشکده تماس حاصل نمایند.

کتاب «نو اِخوان در غرب» وارد بازار نشر شد

برگزاری نشست دوم بدیل‌های تقریب

دومین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی ایده های بدیل تقریب مذاهب به همت اندیشکده مرصاد در محل پژوهشگاه المصطفی «ص» برگزار شد.
در این نشست، ابتدا دکتر مسعود اسداللهی به ارائه نظریه «امتناع اتحاد راهبردی با اسلامگرایان اهل سنت» پرداخته و تاکید نمود امتناعی که در نظریۀ خود طرح می کنند از جانب اسلامگرایان اهل سنت است نه ما.

وی در تبیین مفاهیم به کار رفته در نظریه خود، اسلامگرایان قائلین به لزوم اقامه حکومت اسلامی یا خلافت و اتحاد راهبردی را به معنای ارتبات با ثبات و بلندمدت تعریف نمود.

دکتر اسداللهی در ادامه افزود: با توجه به این واقعیت تلخ که اسلام گرایان اهل سنت، اتحاد با ایران را اتحادی تاکتیکی می دانند نه راهبردی، توقع ما از آنها نباید بیش از یک متحد تاکتیکی باشد. من باتوجه به تجربه میدانی ۲۰ ساله ارتباط نزدیک با این جریانات، معتقدم که اسلامگرایان اهل سنت هیچ وقت به ما به عنوان متحد راهبردی نگاه نمی کنند.

دکتر اسداللهی با اشاره به اینکه صوفی ها و جریانات سکولاری مانند ناصری ها، قومی عربی ها و شاخه سوری بعثی ها قابلیت بیشتری برای اتحاد راهبردی دارند، ادامه داد: البته بنده به شدت به ایده وحدت اسلامی معتقد هستم و استمرار تلاش برای گسترش ایده وحدت در جهان اسلام البته با روش های صحیح و موثر را ضروری میدانم.

وی ادامه داد:با توجه به این نکته که ایده امت واحده در زمان ظهور حضرت حجت «عج» تحقق خواهد یافت، ما صرفا قادر خواهیم بود که زمینه تحقق این ایده را فراهم کنیم نه اینکه در زمان غیبت بتوانیم کاملا آن را محقق کنیم.

دکتر اسداللهی در پایان گفت: باتوجه به همه این نکات بنده گفتگو و دیالوگ با همه اقشار و جریانهای اهل سنت به ویژه جریانهای اسلامگرای اهل سنت و حتی با گروه های تکفیری و سلفی – جهادی را ضروری میدانم.

در ادامه این نشست دکتر جعفر قنادباشی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه اخوان المسلمین در مصر وجود داشت، گفت: اخوانی ها خواهان ارتباط با ایران بودند. یک گروه را هم به ایران فرستادند، اما به این دلیل که اگر به نزدیکی به تشیع متهم میشدند، نمیتوانستند رای مردم مصر را جذب کنند اظهار دوستی با ایران نمی کردند.

روح الله رضوی دیگر ناقد این نشست بود که نقدهای خود را در دو سطح بیان کرد. وی اتکای دکتر اسداللهی در مبانی به تجربه زیست شیعیان غیرایرانی را مورد نقد قرار داد و گفت که این تجربه تجربه صحیحی نبوده که قابلیت الگوگیری داشته باشد.

رضوی افزود: همچنین تجویز دکتر اسداللهی مبنی بر اتحاد با سکولارهای اهل سنت، همزمان با تجویز اسلام سیاسی برای شیعیان تناقض دارد و نتیجه این تناقض چیزی نیست جز اینکه اساسا اسلام سنی را اسلام نمی دانیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این که ما گمان می کنیم صوفی ها متحد راهبردی ما هستند اشتباه است. صوفیان به دلیل دشمن مشترک وهابیت، به لحاظ تاکتیکی با ما به وحدت رسیده اند. آنها از این جهت که معتقدند شیعیان مقدسات اهل سنت را لعن میکنند، نسبت به شیعیان ذهنیت منفی دارند.

لازم به ذکر است فایل صوتی و متن این نشست به زودی منتشر می شود.

برگزاری نشست «چهار دهه پس از انقلاب: ایران و جهان اسلام» در دانشگاه صباح‌الدین زعیم استانبول با ارائۀ پژوهشگران اندیشکده مرصاد

نشست «چهار دهه پس از انقلاب: ایران و جهان اسلام» با همکاری اندیشکده مرصاد و مرکز اسلام و امور جهانی، در دانشگاه صباح‌الدین زعیم استانبول برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر هادی معصومی با ارائۀ بحثی با عنوان «تجربه اسلام گرایی شیعی و سنی: از مفاهمه تا مواجهه» به بررسی ادوار مختلف تعاملات اسلامگرایان در دوشاخه شیعی و سنی پرداخت. وی اشغال عراق را نقطه عطف واگرایی میان این دوشاخۀ اسلام سیاسی دانسته و باز کردن مسیرهای گفتگو و عبور از شناختهای رسانه ای را تنها راه بازسازی این روابط آشفته دانست.

حمید عظیمی که دیگر ارائه دهندۀ این نشست بود بحث خود را به موضوع «تجربه سیاسی ایران: امتناع دولت و استمرار نهضت» اختصاص داد. وی با بررسی فعالیت های برونمرزی ایران در دهه های اخیر مدعی شد به خلاف آنچه تبلیغ می شود جمهوری اسلامی از دهۀ دوم انقلاب به سمت سیاست های انزواگرایانه و واکنشی نسبت به محیط پیرامونی خود حرکت کرده است. عظیمی در جمعبندی بحث خود چالش های کنونی تجربۀ انقلاب اسلامی را به دلیل تعارض میان ملت سازی عرفی و ملت سازی قدسی دانست.

لازم به ذکر است این نشست با حضور دکتر سامی العریان، چهرۀ برجستۀ جریان اسلامی امریکا و مدیر موسسه اسلام و امور جهانی (CIGA) برقرار شد.

📝متن عربی بحث ارائه شده با عنوان «تجربه سیاسی ایران: امتناع دولت و استمرار نهضت»:

🔗 http://mersadcss.com/ar/ir-experience/

⚠️همچنین مرکز CIGA خلاصه ای از دو بحث ارائه شده را به زبان انگلیسی منتشر نموده که می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

🔗 http://mersadcss.com/ar/wp-content/uploads/2018/04/ciga.jpg

برگزاری اولین نشست بدیل‌های راهبرد تقریب

اولین نشست از سلسله نشست های «نقد و بررسی ایده های بدیل در حوزه تقریب مذاهب» به همت اندیشکده مرصاد و با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب در محل پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد.
در این نشست آقایان محمدعلی میرزایی و محسن حسام مظاهری به ارائه نظریات خود پرداخته و آقایان دکتر مهدی فرمانیان و دکتر امداد توران نظریات آنان را نقد و بررسی کردند.

حجت‌الاسلام محمدعلی میرزایی در این نشست با بیان اینکه باید با اتخاذ رویکردی تمدنی «اتحاد جهان اسلام» را جایگزین ایده «تقریب مذاهب» کنیم، روندهای جاری در حوزه تقریب مذاهب را ناقص و ناکارآمد دانست.
وی نبود نگاه تمدنی را مهمترین آسیب فعالیت های تقریبی دانسته و گفت: یک تقلیل نگاه اتفاق افتاد. عنوان وحدت جهان اسلام یک عنوان تمدن ساز است. عنوان تقریب مذاهب یک عنوان ایدئولوژیکی است. یعنی عنوانی مرتبط با باورهای ایدئولوژیکی مردم است. انتقال از وحدت جهان اسلام به تقارب مذهبی یک انتقال فروکاهنده است. ما باید با تقریب مذاهب شروع می کردیم و به وحدت جهان اسلام می رسیدیم اما ما با وحدت شروع کردیم و به تقریب رسیدیم آن هم تقریب مذاهب. از تقریب مذاهب نمی شود به وحدت مذاهب رسید. نمی شود به اتحاد مذاهب رسید. از اتحاد مذاهب و بلکه وحدت مذاهب هم نمی شود به تمدن رسید، به امت رسید. به تعبیر روشن تر نزدیک شدن مذاهب لزوما به معنای تحقق امت نیست. مذاهب یکی هم که بشوند باز هم لزوما امت تشکیل نمی شود.
میرزایی افزود البته همین رویکردهای معیوب در حوزه تقریب مذاهب بدون فایده نبوده و اگر چنین برنامه هایی پیگیری نمی شد اوضاع ما در جهان اسلام بدتر از اوضاع امروز بود.

در ادامه این نشست دکتر محسن حسام مظاهری به بیان نظریه خود پرداخت. وی با بیان اینکه من ایده «تعایش» را به جای «وحدت» پیشنهاد می دهم، گفت: خاستگاه آرمان وحدت با ایده‌ی تعایش متفاوت از هم است. این نیست که ما از خاستگاه مذهبی برسیم به تعایش. نه واقعیت قضیه این است که الگوی تعایش یک الگوی سکولار است. نباید ابایی از گفتن این داشته باشیم. به همین دلیل حکومت دینی حتی اگر بخواهد هم نمیتواند الگوی تعایش را اجرا کند. چون حکومت دینی، پروژه دینی دارد.
وی افزود ایده تعایش ایده ای واقع بینانه است در برابر شعار ایده آلی وحدت. راه حل مسئله شیعه و سنی را باید در جامعه جستجو کرد. یعنی باید در حوزه های عرفی که حساسیت های عقیدتی ندارد و دوطرف منافع مشترکی دارند، همفکری کرد. به جای تمرکز بر اشتراکات مذهبی، باید بر فرصت ها و تهدیدهای مشترک اجتماعی انگشت نهاد. به جای روحانیون دوطرف، سایر نخبگان باید به میدان گفتگو با یکدیگر وارد شوند.

در ادامه این نشست دکتر مهدی فرمانیان و دکتر امداد توران به نقد و بررسی این نظریات پرداختند.
گفتنی است دومین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی ایده های بدیل در حوزه تقریب مذاهب، اوایل سال ۹۷ برگزار خواهد شد.

معرفی متفاوت مبلغان اهل سنت در کتاب «اطلس رهبران»

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فرمانیان، رئیس دانشکده‌ مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: «اطلس رهبران» را جمعی از محققین در قم با رویکرد ژورنالیستی نوشته‌اند. تعدادی از نویسندگانی که فارغ‌­التحصیل دانشگاه صنعتی­ شریف هستند، در قالب این کتاب، تعدادی از سلفی­‌ها، نوسلفی‌ها، صوفی‌ها و همچنین تعدادی از مبلغان مطرح جهان اسلام را معرفی کرده­اند.

وی افزود: در واقع این کتاب به همت اندیشکده ی مرصاد زیر نظر پژوهشکده ­ی فرهنگ و تمدن توحیدی تولید و توسط نشر معارف منتشر شده است. این اندیشکده خصوصی است و تقریباً ۷۰، ۸۰ درصد از جیب­شان خرج کرده­اند. بعد از چاپ این کتاب، یکی از دوستان، نسخه­ای از آن را به آقای دکتر سعید جلیلی داده و وی نیز کتاب را به مقام معظم رهبری می‌دهد. حضرت آقا این کتاب را خواندند و تقدیر کردند و در زیر تقریر خودشان نوشتند که این جوان­‌ها مورد حمایت قرار بگیرند.