برگزاری نشست «شاخه‌های جدید در جریان اسلام‌گرایی ترکی-عربی»